Мэдээ

CFPA, IPPF, НҮБ-ын Хүн амын сан хамтран мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах Бүсийн семинар Бээжин хотод зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

Харилцан суралцах үйл явц, орон зай

Дэлгэрэнгүй

“Амсхийх завгүй ажилгүйчүүд”

Дэлгэрэнгүй

Ази Номхон Далайн Бүсийн ИНБ-ын форум болон Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссын 68 дугаар чуулганы Ази, Номхон далайн бүсийн зөвлөлдөх уулзалтад оролцлоо

Дэлгэрэнгүй

Ази Номхон Далайн Бүсийн ИНБ-ын форумд оролцож, бүс нутгийн тэргүүлэх чиглэлүүд, бүс нутаг, олон улс дахь хамтын нөлөөллийн бодлогыг тодорхойлж, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулж байна

Дэлгэрэнгүй

“Албан боловсролоос гадуурх олон янзат, ялгаатай бүлгийн бэлгийн цогц боловсролын нөхцөл байдал” үнэлгээний үр дүн танилцуулах уулзалт зохион байгуулагдлаа

Дэлгэрэнгүй

“Харилцан суралцах орон зай” Иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавх бэхжүүлэх төслийн үр дүн танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуугдлаа

Дэлгэрэнгүй

Бүх гишүүдийн хурлаа амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

“Стратегийн урлан” цуврал хэлэлцүүлэг

Дэлгэрэнгүй

“Стратегийн урлан” цуврал хэлэлцүүлэг

Дэлгэрэнгүй

Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрх, эрх мэдлийн төлөө Хөдөлгөөнийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн дүн шинжилгээний чадавх дээшлүүлэх сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

ФЕМИНИСТ ХАМТЫН ХАЛАМЖ/Feminist Collective Care/ 4 дэх удаагийн арга хэмжээг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй