шудрага ёсны төлөө!

Нийгмийн бүх хүрээг хамарсан, олон нийтийн өргөн оролцоотой, ардчилсан, нээлттэй, зоримог, тууштай жендэрийн тэгш эрх, шударга ёсны төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хүч болох явдал юм.

Жендэрийн шудрага ёсны төлөө!

Нийгмийн бүх хүрээг хамарсан, олон нийтийн өргөн оролцоотой, ардчилсан, нээлттэй, зоримог, тууштай жендэрийн тэгш эрх, шударга ёсны төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хүч болох явдал юм.

Жендэрийн шудрага ёсны төлөө!

Нийгмийн бүх хүрээг хамарсан, олон нийтийн өргөн оролцоотой, ардчилсан, нээлттэй, зоримог, тууштай жендэрийн тэгш эрх, шударга ёсны төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хүч болох явдал юм.

МЭДЭЭЛЛҮҮД / ТҮҮХҮҮД

Эмэгтэй хүн яг ижил ажлыг хоёр дахин хийж улс төрд амжилт гаргана

Өнгөрсөн нэгдүгээр сард Тайваньд болсон сонгуульд Цай Инвэнь ялж, анх удаа эмэгтэй хүн энэ арлыг тэргүүлэхээр боллоо. Мөн Филипинний ерөнхийлөгчийн сонгуульд хоёр ч эмэгтэй өрсөлдөв. Энэ бүхэн уламжлал, зан заншлаа хатуу мөрддөг Азиуд ч эмэгтэй удирдагчийг үгүйлэн, тэднийг хүлээн зөвшөөрч байгаагийн илрэл юм.

Дэлгэрэнгүй