“Стратегийн урлан” цуврал хэлэлцүүлэг

Сүлжээ нь стратеги төлөвлөлт хийх цуврал хэлэлцүүлгээ гишүүн байгууллагуудынхаа хамтаар 3 дугаар сарын 24,25-нд зохион байгууллаа. 

Equality fund-н санхүүжилтээр Сүлжээний 3 жилийн стратегийг хамтын дүн шинжилгээнд суурилан, оролцооны аргаар тодорхойлох үйл явц үргэлжилж байгаа ба удахгүй эцэслэнэ. Энэ удаагийн хэлэлцүүлэг нь: 

  • Хүсч буй нийгмийн өөрчлөлтийг авчрах, феминист хөдөлгөөн өрнүүлэх өөрчлөлтийн онолоо

боловсруулж эхлэх;

  • Феминист хөдөлгөөн дэх Collective care/Хамтын халамжийн үзэл баримтлал, ач холбогдлын

талаар ойлголтоо нэгтгэх, эв санааны нэгдэл бүхий дэмжлэг, итгэлт харилцааны орон зайг

тэлэх зорилтын хүрээнд хийгдлээ. 

Хэлэлцүүлэг нь: 

  1. Өнгөрснийг шүүн тунгааж, одоог шинжлэх
  2. Феминист хөдөлгөөн ба Хамтын халамж
  3. Ирээдүйн зураглал ба хамтын стратеги гэсэн 3 хүрээнд явагдлаа.