Youth Lead ТББ

Youth LEAD Монгол ТББ нь:

  • Залуу зорилтот бүлгийг чадавхижуулж, шийдвэр гаргах үйл явцад оролцоог нь хангах
  • Залуучууд, өсвөр үеийнхэнд хүний эрхийн мэдрэмжтэй бэлгийн боловсрол олгох танхимын болон онлайн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  • Сошиал медиа кампанит ажлуудаар дамжуулж БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх мэдлэг түгээх
  • Хүний эрхийн боловсрол олгох замаар ЛГБТИК+ залуучуудын эрхийг хамгаалах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх
  • НҮБ-ын түвшинд ЛГБТИК+ олон нийтийн хүний эрхийг хамгаалах нөлөөллийн ажил хийх зэрэг чиглэлээр ажилладаг.

Вэбсайт/фейсбүүкийн линк: Youth LEAD Mongolia

Холбоо барих: info@youthlead.mn