Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд ТББ

Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд” ТББ

Байгууллагын товч мэдээлэл:

2010 оны 10 дугаар сард залуу эмэгтэйчүүдийн санаачлага, сайн дурын үндсэн дээр үүсгэн байгуулагдсан.

Эрхэм зорилго: Хүн бүрийн эрхэм чанар, хүний эрхийг хангасан хүчирхийллээс ангид нийгмийг бүтээхэд манлайлах бөгөөд энэхүү үйл явцын хүрээнд хүний эрхийн мэдрэмжтэй, сонголтоороо өөрийгөө бүтээх чадвартай, өөртөө итгэлтэй, эрх чөлөөндөө хайртай залуучууд, тэр дундаа залуу эмэгтэйчүүд хөгжин, чадавхжих боломжтой чөлөөт, нээлттэй, үржил шимт хөрс мэт орчныг бүрдүүлэн, өөрсдийн хүрээгээ улам бүр тэлэхэд оршино.

 

Вэбсайт/фейсбүүкийн линк: Women for Change NGO / Өөрчлөлтийн төлөөх Эмэгтэйчүүд ТББ | Facebook

Холбоо барих: youngwomenforchange@gmail.com