“Тува эмэгтэйчүүдийн АВАМ холбоо” ТББ

Тува эмэгтэйчүүдийн АВАМ холбоо” ТББ

Байгууллагын товч мэдээлэл:

Тус ТББ нь 2014 онд байгуулагдсан, Удирдах зөвлөл нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй, үүсгэн байгуулагч нь А.Ариунаа. Одоо Улаанбаатар хотод төвлөрөн үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн Дархан, Эрдэнэт хот, Баян-Өлгий, Ховд, Сэлэнгэ аймаг болон Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур, Орхон-жимс ногоо, Төв аймгийн Заамар зэрэг сумдад салбар зөвлөлүүд ажиллаж байна.

Холбоо барих: and_ariunaa@yahoo.com