Оюу толгойн хяналт ТББ

Оюу Толгойн Хяналт” ТББ

Байгууллагын товч мэдээлэл:

Оюу Толгойн Хяналт ТББ, 2010 байгуулагдсан. Уул уурхай болон хөгжлийн төслүүдийн байгаль орчин ба хүний эрхийн нийцлийн хяналт, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх олон улсын шүүхийн бус механизмыг ашиглан хариуцлага хүлээлгэх, нутгийн хүн амын эрх, Хүнйи эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах, чадавх бэхжүүлэх, нийтийн эрх ашиг нэхэмжлэх

 

Вэбсайт/фейсбүүкийн линкwww.minewatch.mn, ОЮУТОЛГОЙН ХЯНАЛТ ТББ – Төрийн бус байгууллага (wordpress.com)

Холбоо барих: otwatch@gmail.com