“Хөгжлийн туслалцаа” ТББ

“Хөгжлийн туслалцаа” ТББ нь 2017 онд 2 бүрэн хараагүй эмэгтэйн үүсэл санаачилгаар байгуулагдсан, хэвтрийн хүмүүст мэргэжлийн асаргааг хүргэх энэ төрлийн үйлчилгээг Монгол улсад цогц утгаар нь хөгжүүлэх, хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бүрт тэгш боломжийг олгох зорилго бүхий байгууллага юм.

Вэбсайт/фейсбүүкийн линк: Facebook

Холбоо барих: delghermaa.smart@gmail.com