Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв ТББ

Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв” ТББ

Байгууллагын товч мэдээлэл:

ХЭҮТ нь хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдэж буй гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийг зогсоох зорилгоор 1995 онд байгуулагдсан, нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн бус, нам, шашнаас хараат бус, төрийн бус байгууллага юм.

Алсын хараа: “Аюулгүй ирээдүйг хойч үедээ өвлүүлнэ.”

Үндсэн зорилго:

Хүн бүрийн аюулгүй, халдашгүй, хараат бус байх эрийг хангах болон хохирогчийг хамгаалах үр дүнтэй тогтолцоог бий болгоход нөлөөлнө.

ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • Эрх зүйн шинэчлэл
 • Сургалт, мэдээлэл арга зүй
 • Хүүхэд хамгаалал
 • Түр хамгаалах байруудын сүлжээ
 • Чадавхи бэхжүүлэх

ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ДАВАН ТУУЛАГЧДЫН ЭРХ, ХЭРЭГЦЭЭНД СУУРИЛАН ДАРААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНД, ЦОГЦООР ҮЗҮҮЛДЭГ

 • Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ
 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө
 • Нийгмийн ажлын үйлчилгээ
 • Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ
 • Хууль зүйн зөвлөгөө, эрх зүйн туслалцаа
 • Холбон зуучлах үйлчилгээ
 • Итгэлийн утасны үйлчилгээ
 • Чадбот үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх явцад илэрсэн аливаа хийдэл, цоорхой, гажуудлыг арилгах, даван туулагчид ээлтэй үйлчилгээ, үр дүнтэй хамгаалалтыг бий болгохын тулд нотолгоонд суурилан нөлөөллийн ажлыг хийдэг.

 

Вэбсайт/фейсбүүкийн линк: www.safefuture.mnХүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төв ТББ / National Center Against Violence NGO | Facebook

Холбоо барих: mongolcav@gmail.com