Эрчүүд, Эрүүл гэр бүл төв

Эрчүүд-Эрүүл гэр бүл төв” ТББ

Байгууллагын товч мэдээлэл:

2005 онд байгууллагдаж үйл ажиллаггаагаа эхэлсэн. Бидний зорилго: Нийгмийн эмзэг давхарга болох орон гэргүй, тэнэмэл иргэдэд, орон нутгаас шилжиж ирээд хот суурин газрын  амьдралд хөлөө олж чадахгүй архидан мансууран донтох өвчтэй болсон иргэдэд архины хамаарлаас гарахад туслан нийгэмшүүлэх, зөв амьдрах зорилго, итгэл үнэмшилийг төлөвшүүлэх, мэргэжил эзэмшүүлэх. Эрэгтэйчүүдийн дунд тогтсон эрх мэдлийн тэгш бус байдал, хүчирхийллийг дэмжин тэтгэдэг хэвшмэл ойлголт, соёлын сөрөг хэм хэмжээг өөрчлөх замаар гэр бүлийн болон жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход хувь нэмрээ оруулах юм.

Холбоо барих: m_tsascandy@yahoo.com