ФЕМИНИСТ ХАМТЫН ХАЛАМЖ/Feminist Collective Care/ 4 дэх удаагийн арга хэмжээг зохион байгууллаа

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан-ийн санаачлага, дэмжлэгтэйгээр ФЕМИНИСТ ХАМТЫН ХАЛАМЖ/Feminist Collective Care/ 4 дэх удаагийн арга хэмжээг МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ, Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн соёлын төв ТББ-тай хамтран зохион байгууллаа.

Бид өөрийгөө хайрлаж-Хамт олон/үзэл санаа нэгт эгч дүүсээ халамжилахыг эрмэлзэж байна.

Эв санааны нэгдэл бүхий дэмжлэг, итгэлт харилцааны орон зайг бий болгохоор хамтдаа байна.

Me to We: When Self-care meets Collective care