Сайн дурын ажилтны хөтөлбөр зарлаж, шалгарсан сайн дурынхныгаа хүлээн авч уулзлаа
МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээнээс Сайн дурын ажилтны хөтөлбөр зарлаж, шалгарсан сайн дурынхныгаа хүлээн авах анхны уулзалтаа 2023 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа.
Уулзалтаар Сүлжээний түүхэн замнал, үйл ажиллагаатай танилцаж хүний эрхийн активист болох суурь мэдлэг, ойлголт “Хүний эрх, жендэрийн тэгш байдал”-ын талаарх мэдээлэл хуваалцаж, сонирхолтой дасгал ажиллаж, хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Амралтын өдрийн цаг заваа бидэнтэй хамт өнгөрүүлсэн сайн дурын ажилтнууд болон багшдаа баярлалаа.