“ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НҮДЭЭР: АСРАХУЙН ЭДИЙН ЗАСАГ” XIV чуулганы бүртгэл эхэллээ!
“ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НҮДЭЭР: АСРАХУЙН ЭДИЙН ЗАСАГ” XIV чуулганы бүртгэл эхэллээ!
Чуулган дараах агуулгын хүрээнд зохион байгуулагдах гэж байна.
1. Үндсэн хэсэг: Эдийн засаг ба жендэр
– Эдийн засагт яагаад жендэр чухал вэ?
– Асралын эдийн засаг
2. Панед хэлэлцүүлэг:
– Залуу эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож чадахгүй байгаа шалтгаан
– Ажлын байрны тохируулга: Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэх боломж
– “Цалинтай ээж” хөтөлбөр
– Бичил бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн зээлд хамрагдах боломжийн хязгаарлалт
3. Шинэ санаачилгууд
– Хөгжлийн санхүүжилт буюу жендэр бонд
– Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ: Жендэрийн мэдрэмжтэй ажлын байр
Та бүхэн чуулганд оролцохдоо доорх линкийн дагуу бүртгүүлж оролцоно уу.
Бүртгэлийн линк: https://forms.gle/jECsufsC78b1J3nw8
Хугацаа: 2023 оны 5-р сарын 10,
Хаана: Шангри-Ла зочид буудал
Холбоо барих: 70110355