1. “БОЛОВСРОЛЫГ БҮХ НИЙТЭД - БҮХ НИЙТ БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨ!”