Бидний тухай

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь жендэрийн тэгш эрх, хүний эрх, нийгмийн шударга ёсыг хангасан хүмүүнлэг ардчилсан нийгмийг Монгол Улсад төлөвшүүлэхийн тулд гишүүн байгууллага, түншүүдийнхээ хүчийг нэгтгэн бэхжүүлэх зорилготой, нийгэмд үйлчилдэг ашгийн бус, нам бус, төрийн бус байгууллага юм.

Бидний алсын хараа

Жендэр, нас, шашин, бэлгийн баримжаа, намын гишүүнчлэл, угсаа гарал, газарзүйн байршил, нийгмийн статус, арьсны өнгө зэргээс үл хамааран, хүн бүр эрхэм чанараа мэдрэн, айх аюулгүй, дарамтгүй, эрх чөлөөтэй амьдран, авьяас билгээ хөгжvvлж, амьдралаа өөрөө зохиож, аз жаргалаа эрэлхийлэх тэгш боломжийг хангасан нийгмийг төлөвшүүлэх.

Бидний эрхэм зорилго

Нийгмийн бүх хүрээг хамарсан, олон нийтийн өргөн оролцоотой, ардчилсан, нээлттэй, зоримог, тууштай жендэрийн тэгш эрх, шударга ёсны төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хүч болох явдал юм.