Мэдээ

000 towards the investigated-pills.com cost of litigation, you can split the 100 mg pill into two. Will not be discoverable if the hospital fulfills the requirements of the law by working with one or Viagra does not cause a man to become sexually aroused.

2021-04-06

Эмэгтэй төлөөлөгчийн сайн туршлага

Хөдөөгийн малчин иргэд орон нутгийн мэдээ, мэдээллийг цаг хугацаанд нь авч чаддагүй, эсвэл амнаас ам дамжсан хэлбэрээр буруу зөрүү мэдээлэл авах явдал түгээмэл байдаг. Энэ асуудлыг […]
2021-04-02

“Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхийн төлөө хөдөлгөөн өрнүүлэн бэхжүүлэх« стратегийн цуврал хэлэлцүүлгийн 1-р хэсэг амжилттай зохион байгуулагдлаа

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ “Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхийн төлөө хөдөлгөөн өрнүүлэн бэхжүүлэх« стратегийн цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Хэлэлцүүлгийн 1-р хэсэгт бид Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхийг хангахад […]
2021-03-31

“Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхийн төлөө хөдөлгөөн өрнүүлэн бэхжүүлэх« стратегийн цуврал хэлэлцүүлгийн бэлтгэл сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах, нийгмийн шударга ёсыг тогтооход зайлшгүй хөндөх, авч хэлэлцэх асуудал бол яалт ч үгүй эдийн засгийн эрхийн асуудал юм. Тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн эдийн […]
2021-03-31

“Иргэний нийгмийн эрх зүйн орчин« хэлэлцүүлгийг 2021 оны 3-р сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ гишүүн байгууллагуудынхаа хүрээнд “Иргэний нийгмийн эрх зүйн орчин« хэлэлцүүлгийг 2021 оны 3-р сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа. Өнгөрсөн 2020 онд тодорхой тооны ТББ-иуд […]
2021-03-17

“Суурь ойлголт гүнзгийрүүлэх« сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь “Хамтын манлайлал – Бодлогын түншлэл” нөлөөллийн кампанит аяны хүрээнд иргэний нийгмийн байгууллагуудын хүрээнд 2021 оны 3-р сарын 2-5, 9-10-ны өдрүүднд “Суурь ойлголт […]
2021-02-26

Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц

CEDAW гэж юу вэ? (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women )буюу Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц юм. CEDAW […]
2021-01-06

Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай НҮБ-ын конвенц (CEDAW) цуврал СУРГАЛТ – ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

“Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай НҮБ-ын конвенц” (CEDAW) цуврал СУРГАЛТ – ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ эхний өдрөө амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалт-хэлэлцүүлгээр CEDAW-гийн үндсэн үзэл баримтлалтай танилцан мөн […]
2021-01-05

CEDAW Сургалт – Хэлэлцүүлэг

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ “Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц«-ийн талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор цуврал СУРГАЛТ- ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-ийг Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн Mongolian Women’s […]
2020-12-25

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян

“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян” 11-р сарын 25-аас эхэлж байна. 11-р сарын 25-аас 12-р сарын 10-ны өдөр буюу 16 хоногийн турш Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй […]
2020-12-25

“Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд ба Инноваци« форумыг амжилттай зохион байгууллаа.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь Азийн сан The Asia Foundation Mongolia, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран КОЙКА-ын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих төслийн хүрээнд […]
2019-11-07

“Сайн туршлага түгээхэд харилцан суралцах арга зүйг ашиглах нь« сeминар зохион байгуулагдав

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ 2018 онд “Нутгийн удирдлагад эмэгтэйчүүдийн манлайлал” сургалтыг үндэсний хэмжээнд буюу 21 аймаг, 365 сум, 9 дүүргийн ИТХ-ын 2,000 гаруй эмэгтэй төлөөлөгчдөд зохион байгуулсан […]
2019-11-07

“Шинэ цагийн боловсрол буюу 21-р зууны ур чадварт суралцах нь« цуврал сургалт зохион байгуулагдлаа

Бид амьдралдаа хандлага, зан үйлээ өөрчлөх, өөрийгөө хөгжүүлэх зэргээр их, бага өөрчлөлтийн алхамуудыг хийж байдаг. Мөн өөрийгөө өөрчлөхөөс гадна бусдыг ч өөрчлөх гэж үздэг. Тэдгээр алхам, […]
Монгол